آیا وضعیت این روزهای بورس حبابی است؟

بنظر می رسد تجربه تلخ بورس در اواخر 83 و سالهای 84 به بعد ، آنقدر در کام فعالین بازار مانده است که نگرانی از افزایش قیمتهای این روزهای بورس باعث شده، دائما از رشد حبابی شاخصها یاد کنند!

بنظر می رسد وجود همین نگرانی باعث می شود که رفتارهای افراطی در بورس کنترل شود. بگونه ای که الان تا از فعالین بورسی سوال می شود ، اوضاع چگونه است می گویند بازار حرفه ای تر شده و خریدها مبتنی بر تحلیل انجام می شود.

شخصا معتقدم مهمترین علت رشد قیمتها دلگرمی و افزایش اطمینان بازار از نگاه مثبت نظام به بورس نشات گرفته که در ابتدای سال 1389 صریحا به آن اشاره شده است. همچنین رشد قیمت مواد اولیه در جهان خصوصا کانیهای فلزی و غیر فلزی و رونق اقتصاد بی الملل بر این رشد بازار موثر بوده اند.

در حال حاضر اگر چه حجم زیادی از منابع در حال سرازیری به بازار می باشد ، ولی بنظر می رسد با حبابی شدن بازار فاصله داریم. اگرچه شاید برخی از سهم ها در حال نزدیک شدن به سطوح کاذب قیمتی باشند. ولی در وضعیتی که حجم ارزش سهام در بورس با سالهای 1383و 1384 اصلا قابل مقایسه نیست و نوع کنترل و نظارت بورس نیز تغییر کرده و بسیار دقیقتر شده است ، باید بگوییم اطلاق واژه حباب به کل بورس تا حدودی ناشی از ترس است تا واقعیت!

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.