mental-preparation

آمادگی ذهنی ده دقیقه ای

کتاب آمادگی ذهنی ده دقیقه ای به خواننده می آموزاند که اولا باید عاشق کاری باشد که انجام می دهد و ثانیا یاد می دهد که چگونه می توان کاری را که دوست دارید شناسایی کنید!

1

کتاب رهبری؛ سر الکس فرگوسن

کتاب رهبری (درسهایی از زندگی و سالها کار در منچستر یونایتد) که توسط سر الکس فرگوسن نوشته و توسط شایان سادات ترجمه و نشر میلکان آنرا به زیور طبع آراسته است، در 319 صفحه منشر شده و نسخه ای که خواندم چاپ شانزدهم آنست!

سه شنبه ها با موری

سه شنبه ها با موری

این کتاب تصویر گر لحظاتی است که آرام آرام موری خود را به پایان سفر زندگی اش نزدیک می بیند. بیماری بتدریج اعضای بدن قهرمان اصلی داستان را از کار می اندازد و باعث مرگ سلولی بافت‌ها و ماهیچه‌های بدن می‌گردد، موری مرگ را پذیرفته؛ او خواهد مرد اما در واپسین روزهای زندگی می‌خواهد به کمال برسد. 

پیمایش به بالا