قورباغه پخته

مثالی مدیریتی در مباحث مربوط به ضرورت درک فضای کسب و کار و اثر آن بر متغیرهایی که با آن سر و کار دارید، مطرح است.

در این مثال می گویند:

دو ظرف آب بردارید. اگر آب یکی از ظرفها ، آب داغ باشد و قورباغه ای را در آن آب بیاندازید. قورباغه سریعا با حس کردن داغی آب از درون ظرف به بیرون می جهد .

اما اگر ظرف دیگر را از آب معمولی پر کنید و قورباغه را درون ظرف بیاندازید و ظرف را روی اجاق بگذارید. با گرم شدن تدریجی آب، قورباغه هم به تدریج می پزد.

 

تذکر داده می شود که مبادا در گیر و دار تنشهای کاری روزانه مثل قورباغه ای آرام آرام بپزید.

بنظرم متغیرهای مهم اقتصادی آنقدر میل به واگرایی پیدا کرده اند، که ما احساس قورباغه پخته را تجربه می کنیم !

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.