چهار هفته لعنتی

این چهار هفته لعنتی که می شود یکماه؛ به سرعت برق می گذرد و دائما به ما می گوید که عمرمان با چه شتابی به پایان نزدیک می شود!


من مانده ام با کلی برنامه های شروع نشده و افسوس زمانهای تلف شده!


کلی کتابهای نخوانده و آرزوهای بایگانی شده!


گاهی دل تنگ خود می شوم که چه بی پروا غافل از احوال خود هستم و ترسان از روز جزایی که غافل از آنم!


سعدی علیه الرحمه می گوید:


سعدیا "دی" رفت و "فردا" همچنان موجود نیست
در میان این و آن فرصت شمار امروز را

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.