اصول مدیریتی ما

در بازدیدی که از یک کارخانه کوچک خارجی داشتم، متوجه این نکته شدم که در جای جای محیط آن

جملاتی برگرفته از نگاه بنیانگذار آن در معرض دید و به عنوان آیت ذهن قرار گرفته است.

اینکار اولا نشان می دهد که مدیر مجموعه دارای فلسفه کاری و اصول مدیریتی مشخصی است 

و ثانیا همواره یادآوری می شود.

به عنوان مثال شش اصل یا اعتقاد راسخ ماری اینشرکت عبارت است از:

1- بیشتر از آنچه که از تو خواسته اند انجام ده

2- دائما یاد بگیر

3- از هر فرصتی ، مزیتی را بدست آور

4- با شرکت صادق باش

5- بدنبال راه حلها باش، نه ایرادات

6- از کار لذت ببر و بخند

 

 

پی نوشت:

آیا اصول مدیریتی مان را تبیین کرده ایم؟ 

   

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.