روزهای روشن، سلام!

 

این روزهای آخر سال، زیباست!

روزهایی از جنس مرور سال 1389

در جلسه پایانی سال به اعضای جلسه رهبری شرکت گفتم که در این نشستهای آخر سال باید، حرفهای خوب بزنیم. الان هم مجددا می گویم که این روزها از جنس روزهای روشن است!

روزهایی که درآن به مرور اقدامات موثر سال89 خود می پردازیم و برای سال 90 به اهدافمان می اندیشیم.

امروز چند ایمیل محبت آمیز ،،کامنت جذاب و نشست جالب داشتم. در همه اینها پیامی مستتر بود و آن هم ناظر بر این بود که ما در سال 89 پر کار بودیم و بسیار تلاش کردیم!

خدا را سپاس می گویم که اکنون حسرت زمان رفته را نمی خوریم و امیدوار به آینده روشن می نگریم!

پس باید بگوییم:

روزهای روشن، سلام!

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.