25 اصل حیاتی موفقیت

در ایام تعطیلات نوروز 1392 فرصتی دست داد تا کتاب فوق را مطالعه کنم.


نویسنده این کتاب، جک کنفیلد و مترجم امیر محمد قدس شریفی است.

از این نویسنده گروه کتابهای معروف "سوپ جوجه برای روح" منتشر شده است.


کتاب در سال 1391 و در 352 صفحه طی دو نوبت به چاپ رسیده است.


در صفحات آغازین کتاب آمده است:


"اگر کسی به هر دلیلی بتواند زندگی فوق العاده ای داشته باشد، حق ندارد

آن را تنها برای خود بخواهد."


به زعم نویسنده 25 اصلی که در این کتاب آمده است، وجه مشترک خصوصیات

مردان و زنان موفق است.


توصیه می کنم که اگر می خواهید برای تحقق اهداف خود برنامه ریزی کنید،

این کتاب را مطالعه فرمایید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.