راهنمای عملی پیشگویی آسمانی

 

حسب تصادف کتاب " راهنمای عملی پیشگویی آسمانی" در زمستان 1391 ظرف چند روز

مطالعه کردم. مطابق نظر نویسنده که در مقدمه کتاب آمده است:


" وقتی توانایی نیمه آگاه خود را در پیروی از دریافتهای باطنی شناختیم، می توانیم

از مزایای رویدادهای همزمان بهره مند شویم و حضور فعال راهنمای معنوی والاتری

 را در زندگی خود حس کنیم.در فلسفه هیچ تحولی به اندازه تحول در نحوه احساس

 و دریافت ما از زندگی اهمیت ندارد."


این کتاب در 298 صفحه در سال 1381 توسط نشر و پژوهش فروزان به زیور طبع

آراسته شده است. نویسندگان، جیمز ردفیلد و کارول آدرین و مترجم، هرمز عبداللهی

 هستند.

درجایی از کتاب آمده است:

"آنچه باید با بچه های خود در میان بگذاریم روند روحی و معنوی خود ماست- یعنی

باید درک خود را از جهان به آنها بیاموزیم. پس از آن، بگذاریم به راه خود بروند. شاید

 گهگاه به نظر بیاید که راه افراط و تفریط در پیش گرفته اند. اما اگر ما وظیفه خود را

انجام داده باشیم و به آنها کمک کرده باشیم که خود و توانمندی خود را برای زیستن

 مطابق با ارزشهای خودشان باور کنند، پس باید به آنها در زمینه رسیدن به تعادل

اطمینان داشته باشیم."

مطالعه این تاب کمک شایانی به افرادی می نماید که می خواهند مدیریت بهتری بر

 انرژیهای درونی خود داشته باشند.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.