پیشگامان رشد

سال قبل یکی از دوستان کتاب پیشگامان رشد، را به من هدیه کردند. فرصتی دست داد تا کتاب فوق را مطالعه نمایم. اطلاعات عمومی در رابطه با کتاب را می توانید در اینجا ببینید.

انصافا برای گردآوری این کتاب زحمات زیادی کشیده شده است که در جای خود بسیار قابل ستایش است. تدوین سرگذشت 25 فعال صنعتی – تجاری از حاج امین الضرب تا کنون، در حالی که چندان اطلاعات کافی در اختیار نمی باشد، ارزنده است. اما نکاتی هم قابل توجه است: • کتاب ریتم تندی دارد و بسرعت و خلاصه مطالب را تبیین می نماید. • نویسندگان کتاب عمده توجه خود را بر سرگذشت افراد متمرکز نموده اند و چندان به دلایل انتخاب آنها یا ویژگیهای بارز مدیریتی آنها نمی پردازند. هرچند که اشاراتی داشته اند، اما عدم کفایت مطالب بیشتر بنظر میرسد به محدودیتهایی منابع تاریخی بر می گردد. • هرچند که عمده کارآفرینان ایرانی در بدو پیروزی انقلاب دچار مشکلات جدی از جمله اداره بنگاه های اقتصادی خود توسط نهادهای دولتی ( مصادره، مشمول بند ج حفاظت ار صنایع و ...) شدند. یا حتی مواردی مثل خانواده رفوگران که گرفتاری اینچنینی نداشته اند به نوعی دیگر آسیب دیده اند! اما بنظر میرسد گردآورندگان کتاب، آنقدر آسیبهای مربوط به برخورد با صنایع را در اتفاقات ابتدای پیروزی انقلاب ذهن خود عمده می نمایند که حتی در تحلیل وضعیت برادران عمید حضور ( صاحبان گروه بلا) که در آستانه انقلاب با بحران نقدینگی و به تعبیری خروج سرمایه از کشور مواجه بوده اند. با این پیش فرض مورد قضاوت قرار گیرند. • از اینکه دیدم کتاب "سرگذشت یک علم" به عنوان یکی از منابع تدوین کتاب مورد استفاده قرار گرفته است. لذت بردم. • وقتی برخی از اسامی و نقش آنها در راه اندازی شرکتها را می بینید و می خوانید، بنظرم لذت بخش است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.