آرزوی آرمانی

عمر ما در بستر زمان آرام آرام می گذارد و با پشت سر گذاردن ساعتها، روزها، ماهها و سالها در می یابیم که در میانه سفر زندگی قرار داریم.
تفاوت و تمایز انسانها در اینست که این سفر را چگونه و با چه کیفیتی می پیمایند؟ برخی خود را به حوادث روزگار می سپارند و هرچه که پیش آید را خوش می دارند و برخی ابتکار عمل را بدست می گیرند و سفر زندگی را برنامه ریزی می نمایند و تعیین می کنند که مقصد کجاست.
آرزوهای ما مسیر زندگی ما را جهت می دهد. هرچه آرزوی ما با آرمان و ماموریتی که برای خود قائلیم بیشتر گره می خورد این سفر جهت دار تر و منسجم تر پیش می رود و هرچقدر تابع احساسات و هیجانات زودگذر و مقطعی میشود، در حد آرزوهای افسوس خورده باقی می ماند.
مهم است که ما بدانیم و بخواهیم که آرزوی آرمانی خود را به عنوان شاه بیت نقشی که در طول عمر خود در حیات بشری پذیرفته ایم، خودمان تدوین کنیم و برای اینکار باید مهارت کافی داشته باشیم.
 آرزوها مهم است. آنها اجازه می دهند که ما به روشنی اهداف زندگی خود را تدوین کنیم و بر خواسته هایمان تکیه نماییم.
مردم، جوامع، سازمانها، دولتها و ... آرزوهای آرمانی خود را تعیین می کنند تا نشان دهند چه سهمی از حیات برای خود قائل می باشند.
 تعیین آرزوی آرمانی یا چشم انداز ما در زندگی باعث خواهد شد که:
• بدانیم در بلند مدت چه می خواهیم انجام دهیم؟ خودمان و آینده مان را وصف می کنیم.
• با تحقق اهداف و اجرای برنامه هایمان به آن خواهیم رسید.
•  چشم انداز کلا جنبه الهامی دارد، نوعی قول و آرزو برای آینده است، چالشی است و در آینده طولانی مدت قرار است تحقق یابد.
• وضعیتی است که تمام شئون زندگیمان را به طرف آن رهبری ‌کند.
•  هماهنگی و توازن در سطح خانواده ، کسب و کار یا شغل حرفه ای، ساختار علمی و آکادمیک فرد  و سازگاری بین تصمیمات و فعالیت‌های مرتبط با این حوزه ها برقرار می‌شود.
• اعتقاد ما ،به چشم‌انداز منتخب مان موجب بروز انرژی زیاد در سراسر زندگی می‌شود.
•  یک آرزوی بلند پروازانه پنج تا سی ساله به اضافه توصیف زنده آن است.
• چشم‌انداز، همه شئون زندگی ما را در بر می گیرد.
• چشم‌انداز قله‌ای است که باید به آن رسید.
• چشم‌انداز مؤثر ما، مستلزم اعتماد و تعهدمان است.
• چشم‌انداز به یک توصیف زنده و تحریک‌کننده نیز نیاز دارد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.