ریشه یابی مشکلات موثر بر کاهش Up-Time (یادداشت 2)

 

ادامه بحث قبلی از اينجا:

 

4. راه حل های موثر  که  بروز مجدد مشکل را پیشگیری می کند،  شناسایی نمایید. هنگامی که

مشکل مستند میگردد،دلیل بروز آن نیز مشخص و تاثیراتش ردیابی  میگردد. البته این امر بستگی

به دانش و مهارت   افرادی دارد که  درموردسیستمها  و سخت  افزار مزبور اعمال  نظر کرده و

راه حل های عملی ممکن خود را ارائه داده اند. بدیهی است که ایشان،

پیشنهادات  (Proposal)  خود را  به افراد ذیصلاح سازمان جهت تصمیمی گیری ارائه می کنند. یک

راه حل پیشنهادی بایدبه ما بگوید:

چه راه حل دائمی برای رفع عیب سخت افزار و سیستمهای موجود باید بکار گرفته شود؟

آیا مشکل بوجود آمده آنقدر جدی است که لازم باشد تا سخت افزار و سیستمها تعویض شوند؟

میزان زمان و هزینه  مورد نیاز چقدر است؟

 

5. راه حل ها را اجرا کنید. زمانی که راه حل یا راه حلها قطعی  شدند، سپس باید اجرا گردند. باید

شخصی تمام وقت مسئولحل  این مشکل  باشد. لازم است پیشرفت کار نیز مستمرا به رئیس بخش

زیرساخت گزارش شود. بدیهی است که در زمان بروزمشکلات خیلی جدی این گزارش بسته به

اهمیت موضوع برای مدیر فناوری اطلاعات سازمان یا حتی مدیران ارشد تر نیز ارسال می گردد.

در تمام مدت استقرار  راه حل جهت رفع عیب ، باید مستندات مربوطه ثبت و   حفظ شوند. تا در آینده

در صورت نیاز،قابل مراجعه باشند. .

6. بازنگری  کنید. زمانهایی تعیین کنید که  مشکل را دوباره بررسی نموده،  تا اطمینان حاصل شود که

مشکل حل شده است.بازنگری   مشخص  می کند که آیا راه حل بکار گرفته شده همیشگی است یا

خیر. اسناد و مدارک نگهداری شده در مرحله 5 حینبازنگری  باید بصورت دقیق و به جزئیات  مرور گردد.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.