اهمیت توجه به Up-Time

 

هرچقدر که خدمات مبتنی بر IT در زندگی ما بیشتر ریشه می دواند،

اهمیت زیر ساخت IT نیز بیشتر می شود.

واقعیت اینست که اهالی بخش زیر ساخت IT قهرمانان خاموشی

هستند که متاسفانه با بروز مشکل ، دیگر بخشها یاد آنها می افتند.

یکی از شاخصهای مهم اندازه گیری کیفیت و ثبات و استمرار در

زیر ساخت ، اندازه گیری Up-Time  یا حداکثر زمان دسترسی به

سیستم است.

از  بسیاری  جهات  زمان دسترسی به  سیستم مهمترین شاخص

سنجش وضعیت  زیر ساخت  است.

زیرساخت  باید در حال کار و در دسترس باشد.در غیر اینصورت

بهره وری  کاهش می یابد و متعاقبا  در آمد از دست میرود.

لذا به سادگی  باکنترل  زمان دسترسی Up-Time فرایند ارتقاء

سیستم آغاز می شود . چنانچه بخواهید برای شاخص اندازه

مطلوب زمان دسترسی  هدفگذاری نمایید ، ابتدا لازم است تا

میزان جاری آنرا اندازه گیری نمایید.  اندازه گیری شاخصها سبب

می شود تا  شک مردم نسبت به یک سیستم   برطرف شده و

بدان اعتماد خواهند کرد.

اشتباه متداول  آنست که بدون ریشه یابی  مشکلات، نسبت به

رفع عیب سیستم و سخت افزار اقدام می شود. ریشه یابی

تحلیلی  مشکلات(Root Cause Analysis)  یعنی، درک کنیم که

ایراد(Error ) از کجا آمده است و بتوانیم احتمال وقوع مجدد آنرا

پس از رفع عیب کاهش دهیم.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.