نقش دولت در توسعه بخش خدمات

عوامل زیادی می توانند بر توسعه بخش خدمات موثر باشند.

طبیعتا دولت مهمترین نقش را بعده دارد.

بعنوان مثال می توان به ساستهای زیر که سبب رشد و توسعه بخش خدمات ی شود به شرح زیر اشاره نمود:

تغییر قوانین و مقررات: فرض کنید دولت سیگار کشیدن در رستورانها را ممنوع کند.  نظارت دقیق تری بر کیفیت

 بهداشت رستورانها داشته باشد و مالیات بر درآمد رستورانها را کاهش دهد. قطعا این عوامل سبب می شود که

مردم بیشتری مشتاق به صرف غذا در رستوران ها باشند.

خصوصی سازی: خصوصی نمودن خدمات زیر بنایی و انتقال آنها از بخش دولتی به خصوصی می تواند عامل موثر

 دیگری برای توسعه بخش خدمات باشد. فرض کنید دولت شبکه حمل و نقل و خدمات زیر بنایی مثل تلفن، برق، آب

 و ... را خصوصی کند. آنگاه تعداد زیادی عرضه کننده خصوصی در این بازارها فعالیت خواهند کرد و رقابت آنها باعث رونق

 این بخش خواهد شد.


طرح های حمایتی جدید دولت: اقدامات دولت در حفظ محیت زیست یا مشتریان یا نیروی کار می تواند بخش خدمات

 را با تغییر مواجه کند . مثلا اگر دولت مالیات بیشتری را برای صنایعی که گازهای مضر محیط زیستی تولید می کنند،

ایجاد نماید. آنگاه ممکن است مثلا هزینه سفرهای هوایی افزایش یابد و مردم رو به امکانات جایگزین و روشهای دیگر

سفر بیاورند.

 

توافقنامه های جدید تجاری: اعطای تسهیلات جدید یا برقراری معافیت های جدید برای سرمایه گذاران خارجی

در چارچوب توافقنامه های تجاری بین کشورها باعث رشد سرمایه گذاری بخشهای خدماتی و توسعه این بخش خواهد شد.

 

ادامه دارد..............

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.