سواری مجانی

سواری مجانی یا Free Riding واژه ای اقتصادی است و در مواردی بکارگرفته می شود که فردی مطلوبیت خود را بگونه ای تامین نماید که هیج هزینه ای بابت آن نپردازد و از طریق هزینه ای که بر دیگران تحمیل می شود، مطلوبیت خود را حداکثر نماید. به عنوان مثال فرض کنید شما هر روز با خودرو شخصی خودتان به محل کارتان می روید. برای اینکار هزینه سرمایه ای داشتن خودرو، استهلاک آن و مخارج جاری مثل بنزین، بیمه، تعمیرات ، احتمال تصادف و ... متوجه شماست و در ازای آن مطلوبیت رسیدن به محل کارتان را بدست می آورید. حال اگر همسایه، همکار یا دوستی طی این مسیری که روزانه می پیمایید، همسفر شما شود. بدون پرداخت هر هزینه ای به مطلوبیت ویژه ای دست می یابد که بابت آن هزینه ای نپرداخته است و به مقصدش هم می رسد.


دامنه استفاده از واژه سواری مجانی هم به اقتصاد کلان، اقتصاد بخش عمومی و هم به مباحث بازار بورس   هم تسری می یابد.
به هرحال در سطح اقتصاد خرد و تحلیل رفتار انسان اقتصادی بعضا ما افرادی را که هشیارند تا از سواری مجانی بهره ببرند، طرد می کنیم و به آنها علاقه نشان نمی دهیم.
در دور اطراف من هم افرادی بوده اند که دائما به دنبال همین ابن الوقت بودن، بوده اند و همواره شخصا از این افراد گریزانم!
دیروز با نمونه ای از این سواری مجانی رو برو شدم که خیلی نوبر بود!
برای حضور در نمایشگاهی در خارج از کشور مبلغ 70 یورو به عنوان ورودیه پرداخته بودم و در روز آخر که می خواستم نمایشگاه را ترک کنم، آقایی بسیار متشخص و اتو کشیده به من نزذیک شد و به فرانسه مطالبی گفت. به او گفتم فرانسه نمی دانم. عذر خواهی کرد و به انگلیس گفت که می خواهد وارد نمایشگاه شود.من گفتم : خب بروید و ثبت نام کنید و از آنجا وارد نمایشگاه شوید. او هم با متانت جواب داد! که بله می دانم ولی باید پول بدهم! اگر شما دیگر بر نمی گردید به داخل نمایشگاه، از کارت ورودی شما استفاده کنم!
من شوکه شدم! همه جورش را دیده بودم، غیر از این مدل را!
با خودم فکر کردم که عجب آقایی است این دوست فرانسوی! استاد سواری مجانی است!

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.