آيا مي‌توانيم فقر را به موزه‌ها بفرستيم؟

 

روزنامه دنیای اقتصاد چهارشنبه گذشته ، سخنرانی محمد یونس اقتصاد دان بنگلادشی را در مراسم دریافت جایزه نوبل منتشر کرده است.

این سخنرانی و نوع نگاه به فقر برای من درخور توجه بود و شما را دعوت می کنم به خواندن آن.البته اگر علاقمند به چنین موضوعاتی هستید.

مهمترین نکته کار محمد یونس، اینست که جزء معدود اقتصاددانانی است که راهکارهای عملیاتی را معرفی و اجرا کرده است.

نکته جالب دیگر اینست که صنعت ICT هم یکی از محورهای کسب و کاری است که به کمک خانوارهای فقیر آمده تا بتوانند با کارآفرینی چهره زشت فقر را از خانواده و جاکعه خود بزدایند!

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.