آینده سرمایه داری

شخصا اقتصاد لیبرال را واجد نقاط ضعف می دانم به شدت با آنها که قائل بر کارایی مکانیسم بازار می باشند و اقتصاد را با حداقل وظایف کلاسیک دولت می پسندند مشکل دارم و آراء اقتصاددانان نهاد گرا را می پسندم.

با این حال در یادداشت بی ثباتی نظام سرمایه داری گفته ام که شک ندارم نظام سرمایه داری به هر قیمتی شده از این بحران یه سلامت عبور می کند.

اما با توجه به مباحثی که این روزها مطرح است، شاید باید در این گفته تجدید نظر شود. بنظر می رسد الان در سطح نظامهای اقتصادی ظرورت تبیین نظامی نو بشدت احساس می شود.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.