برنامه ریزی شخصی سال 1392 ( گام دوم)

در ادامه بحث ضرورت هدف گذاری و تدوین برنامه ریزی شخصی، پس از اینکه گام اول برداشته شد. لازم است اقدام بعدی در دستور کار قرار گیرد.

آرزوی آرمانی شما چیست؟


در گذشته در رابط با آرزوی آرمانی بحث کرده ام و شما می توانید این مطلب را مطالعه کنید.

اما قبلا از اینکه آرزوی آرمانی خود را مشخص کنید، ابتدا باید خود را باور کنید! و به توانمندیهای خود ایمان داشته باشید!

شما بدون برخورداری از یک اعتماد فروتنانه ولی منطقی به توانمندیهای خود، نمی توانید در کار و زندگی پیروز و خوشبخت باشید. اعتماد به نفس معقول، از ابزار پیروزی است. احساس بی تفاوتی و کمبود، مانع شکوفایی امید و اعتماد به نفس در انسان می شود. در برابر؛ اعتماد به نفس به خودشکوفایی می انجامد و پیروزی را در بر دارد.
به اتکاء تواندمندیهایتان شهامت نقش آفرینی را پیدا خواهید کرد و مطابق آموزه های دینی و فرهنگی مان در عمل برای خود جایگاهی رفیع قائل خواهید شد همانطور که خداوند در سوره ملک می فرماید:

الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملاً; خدا مرگ و زندگى را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام نيكوكارتريد.

ما در جهان آمده ایم تا در ازاء حیات خود، نیکوکارترین مردم باشیم  و در این رقابت ، چه جیزی بهتر از آنکه با نقشهای متعالیی که برای خود قائل می شویم، منشاء خیر . برکت برای خود و مردم باشیم.
باید دانست که صرف توانمندی قائل شدن برای خود و یا موافقت با کلام فوق راه گشا نخواهد بود و لازم است بصورتی ویژه و وقوی هم در ذهن خود به باور برسیم و به کلامی می گوییم ایمان بیاوریم و هم برای تحقق اهداف و برنامه هایمان گامهای عملی برداریم.
 برای رسیدن به باور، لازم است ذهنمان را مدیریت کنیم. در دنیای پرشتاب و پرتلاطم امروز، وچود انضباط سازنده و نیروبخش در ذهن ما ضروری است و احساس اطمینان یا نبود اطمینان، زاییده چگونگی اندیشیدن ما است. تیره شدن آسمان زندگی، انباشته شدن دشواری ها، و گسترش مشکلات، هر گونه نیرو و انرژی را از تن فرد می مکد و او را درمانده می سازد. جا دارد که انسان ها به ارزیابی دوباره سرمایه های شخصیتی خود بپردازند. اگر چنین کنند، متوجه می شوند که آن چنان هم که می اندیشند، شکننده نیستند و احساسی که آنها را فرا گرفته بوده است، صرفا ناشی از ناتوانایی در مدیریت ذهن خود می باشد.
لذا پس از این مقدمه ، مناسب است که در گام دوم؛ آرزوی آرمان خود را مشخص نمایید.

مواظب چیزی که آرزو می کنید باشید، زیرا بدان خواهید رسید!

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.