تعادل بین کار و زندگی

 

بهترین روز زندگی، روزی است که انسان به تواند به حد متعادلی از تقسیم زمانش بین کار، خانواده و خودش برسد. یعنی به معنویت، ورزش، سلامتی، اندیشه، خانواده و معاش و ... رسیدگی کند.

 

خیلی ها به دنبال نسخه ای می گردند تا این تعادل را دریابند!

این ویدئو را ببینید تا بلکه کمکی باشد برای این نسخه یابی!

گزیده ای از توصیه های این ویدئو:

1.       شناخت دقیق از وضعیت موجود کارمان

بعضا افرادی بسر کاری میروند که از آن نفرت دارند و یا به اقتضای کارشان با افرادی حشر و نشر دارند که آنها را نمی پسندند.

2.       شرکتها، کارفرماها و دولتها تعادل بین کار و زندگی را برای ما ایجاد نمی کنند.

خودمان باید مسولیت اینکار را به عهده بگیریم

3.       باید برای خودمان یک قالب و برنامه زمانی درست کنیم

4.       باید تعادل را با یک روش متعادل بدست آوریم

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.