سطوح برنامه ریزی شخصی

ذیل این پست، دوستی سوال کرده اند که: نیاز به دین، علم اقتصاد ، روابط حرفه ای و اجتماعی، مهارت ، امکانات تفریحی، بهداشت، ورزش و نظم را در طبقه بندی سه گانه خود چگونه می گنجانید؟

 

من فکر می کنم این طبقه بندی و مصادیق آن قراردادی شخصی است و می تواند بر اساس انتخاب خود متفاوت باشد. از نظر من موارد قرمز رنگ جزء موارد فردی و موارد سبز رنگ جزء موارد شغلی است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.