قلعه ها برای تصرف شدن ساخته می شوند.

کدام قلعه را سراغ دارید که تصرف نشده باشد.

آنها که در محیط کاریشان فکر می کنند که با زیر کلید خود قراردادن کارها،

 از مخاطرات شغلی مصون می مانند، سخت در اشتباهند.

حتما راهی هست تا قلعه آنها تصرف شود.

اصلا قلعه ها برای تصرف شدن شاخته می شوند.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.