ریشه یابی مشکلات موثر بر کاهش Up-Time (یادداشت 3)

در ادامه موضع قبلی:


7. مستندات را نهایی و  آنها را بایگانی کنید. هنگامی که  بازنگری   انجام شد،

 مستندات  را طوری نهایی کنید که تمامی نکات بقدر کفایت  شفاف باشد تا

دیگرانی که درگیر پیاده سازی راه حل نبوده اند، بتوانند آنها را درک کنند. 

خوب و مهم است که  کتابخانه ای را برای نگهداری مستندات  این راه حل ها

بعنوان بخشی از برنامه مدیریت  دانش (Knowledge Management Program) 

  سازمانتان داشته باشید تا درآینده به گسترش راه حل های قابل مقایسه

کمک شود. این  کتابخانه  باید به نحوی دردسترس باشد که وقتی دیگران با

همان سیستم و سخت افزار مشکل پیدا کنند بتوانند به آن مراجعه کنند.

 همچنین وقتی مشکلات مشابه  در حد زیرساخت  رخ می دهد . این

مستندات  سرنخ های ضروری را جهت حل آن فراهم می آورد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.