وقتی چیزی را خلق می کنیم

وقتی چیزی را خلق می کنیم،

همیشه اول آن را در فکرمان خلق می کنیم ...

فکر مثل نسخه اولیه است و تصویر، شکل را می آفریند.

سپس انرژی جسمانی را مثل مغناطیسی جذب و به سوی آن شکل هدایت می کند

و سرانجام آن را در سطح مادی متجلی می سازد.

 

 

به همین دلیل است که خلاقیت رهبران کسب و کار باعث می شود که:

 شرکتی جاودانه شود.

سازمانی احیا گردد

و افتخاری برای نام تجاریی کسب شود.


اگر سهامداران و هیات مدیره ای عاقل باشند که فرض ما اینست که هستند ،

باید اجازه دهند خلاقیت مدیران و رهبران جولان بیابد تا چیزهای جدید خلق شوند.


اما بماند که گاهی آدم دلش آنقدر می سوزد که متن های زیر را می نویسد:

همینطوری

امان از هیات مدیره ناشایست

تخریب برای ماندن

ساختن برای ماندن

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.