میل به تغییر

"خداوند سرنوشت هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد،
مگر آنکه آنان خود دست به تغییر درونی خود زنند."
سوره رعد آیه 11

هرچند که تبلور آیه فوق بیشتر در پدیده های کلان انسانی مشهود است و اطلاق به تحولات اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و از این دست می شود. لیکن فکر می کنم در سطح بنگاههای کسب و کار ، شرکتها و سازمانها نیز باید آیت ذهن همه ما باشد.


تغییر درونی مستلزم صرف انرژی ، تلاش، استقامت و از همه مهمتر داشتن انگیزه و دید صحیح است. به هرحال همه اینها سخت است. سخت!


وقتی ما در شرکت تصمیم گرفتیم که سبد محصولات و خدمات خود را متنوع نماییم، صادقانه باید اعتراف کنم که نه در سطح سهامداران و نه در سطح هیات مدیره چنین درخواستی وجود نداشت! هرچند که مخالفتی هم وجود نداشت.

یکی از راهبردهای ما برای تنوع بخشی به سبد محصولات و خدمات، بسط مشارکتها با شرکتهای دیگر بود و از اینرو با یکی از شرکتهایی که در بازار محصولی را جا انداخته بود، همکاری را آغاز کردیم. اما با بازگشایی پاکتهای  مناقصه ای، متوجه شدیم که شرکت مذکور برخلاف تفاهمات و مفاد قرارداد فی مابین عمل کرده و به گونه ای سر ما را کلاه گذاشته است.

به مدیر آن شرکت صریحا اعلام کردم که شما با این کارتان باعث شدید که ما وارد بازارتان شویم و قطعا درآینده مناسبات را تغییر خواهیم داد!

با همکارانمان تصمیم گرفتیم که بر روی سایر تولیدکنندگان درسطح دنیا متمرکز و برند یا برندهایی را پیدا کنیم. خیلی زود دو برند از سوی دو بخش مستقل شرکت ، انتخاب شد. من نگران بودم که این بررسی موازی از سوی دو واحد مستقل شرکت بر روی دو دستگاه متفاوت منجر به غیرت ورزی بر دستگاهها و رقابت بین واحدها شود. در ابتدا چند بار مصادیقی در رفتارها ،این نگرانی را پر رنگ و جدی نمود. اما نهایتا با درایت همه همکارانم مصلحت شرکت در نظر گرفته شد و دستگاه بهتر مرکز توجه قرار گرفت.

مشکل بعدی عدم اعطای  نمایندگی انحصاری، از سوی تولیدکننده دستگاه بهتر بود. ما معتقد بودیم که در بازار ایران بدون در اختیار داشتن نمایندگی انحصاری رقابت چند فروشند منجر به رقابت منفی می شود و شرکت مذکور می گفت سیاستهای داخلی ما بگونه ای است که نمایندگی انحصاری به شرکتی اعطا نمی کنیم.

از نمایشگاه جیتکس 2010 تا پایان سال 2011 ما در حال همکاری و بموازات مذاکره  با شرکت مذکور بودیم. طی این مدت تعداد قابل توجهی از دستگاهها را بفروش رساندیم. فروش دستگاههای مذکور با سختیهای زیادی مواجه بود، بحثهای نرم افزاری، ماژولهای متنوع درخواستی مشتریان، رقابتهای قیمتی، فقدان کارنامه قبلی فروش دستگاههای مشابه توسط شرکت و کثیری از مشکلات ریز و درشت دیگر مسیر را ناهموار نموده بود.البته این ناهمواری ذات کار ماست و اقتضای فضای کسب و کار شرکت!

به هرحال پشت سرگذاردن این سختیها است که ما را در موقعیتی قرار داده که هم توانسته ایم تعداد قابل توجهی از دستگاهها را بفروش برسانیم و هم نمایندگی انحصاری دستگاهها را در اختیار گیریم.

تصمیم درونی همکارانمان در سازمان برگرفته از میل به ایجاد تغییرات درونی سبب تحولاتی شد و همین تغییر هرچند انرژی مصرف نمود و سخت بود، اما با لطفا خداوند درها به رویمان باز شد.  

اگر سبد محصولات و خدماتمان درحال تنوع پذیری و تطور است، ناشی از همین اراده و خواستن و میل به تغییر همکارانان است.

 

خدا را شکر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.