بودجه 1391

شرکتها طی آذر و دیماه بودجه سال آینده خود را تدوین می کنند.


فضای کسب و کار و متغیرهای اتصادی مهم ، مفروضات مورد نیاز برای تدوین هر بودجه ای است.

شاید بتوان گفت ابهام در نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، نرخ افزایش دستمزدها، تعرفه واردات برای کالاهای وارداتی مورد نیاز به تناسب هر صنعت، دسترسی به تسهیلات بانکی، امکان گشایش اعتبار اسنادی ارزی و مشکلات ناشی از محدودیتهای تحریم چه در سطح انتقال ارز و چه در سطح جابجایی کالا همگی بر سختیهای تدوین بودجه سال 1391 می افزاید.


بقول اقتصاددانها وقتی متغیرهای اقتصادی رو به واگرایی می نهند، اقتصاد با بی ثباتی مواجه می شود. رشد فزاینده قیمت ارز نیز مصداق این واگرایی است.


در چنین شرایطی تدوین بودجه کار آسانی نیست! اما به هر حال شرکت بدون هدف، برنامه و بودجه هم که معنی ندارد.


بنظرم بهترین روش اینست که بودجه شرکتها در سال 1391 بودجه ای غلتان و بصورت تابعی از متغیرها تدوین گردد، که بتوان دائما آنها را بازنگری نمود.

ضرورت تدوین دقیق بودجه سال 1391 سبب شده است که از بیست نفر از همکارانم بخواهم که از هفته قبل برنامه ها و بودجه های پیشنهادی هر بخش تحت مدیریت خود را هم در بخش درآمدی و هم در بخش هزینه ای تدوین و ارائه نمایند. پنجشنبه گذشته پیشنهادات اولیه مربوط به بخش درآمدی بودجه را در جلسه ای با حضور دو تن دیگر از همکارانم بررسی کردیم و نقطه نظرات خود را به عنوان ایرادات یا سئوالات قابل طرح مجددا به ایشان برگرداندیم.

چهارشنبه و پنجشنبه این هفته محددا طرح و برنامه های بخش  درآمدی مورد بررسی قرار می گیرد و به تبع این بخش، وجه هزینه ای بودجه نیز تدوین می گردد.


امیدوارم این روش سبب شود که ماههای پایانی سال جاری و کل سال 1391 را با دقت مناسبی سپری نماییم.

 

نوشته های مرتبط:


چالش دستمزدهای سال 1390

رابطه بحران و فراگیری

بازار یا نابازار

قمر در عقربه

 

شوق به کار مرهم سختیهای کار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.