تعامل BSC و HR

دارم روی کتابی کار می کنم که مرکز توجه آن، آموزش و افزایش مهارت در جذب و استخدام کارکنان شایسته در شرکتهاست.


نکته جالب این کتاب استفاده از کارت امتیازی BSC است تا به مدد آن بتوان برای مشاغل مهم و کلیدی ، انتخابهای مناسبی را انجام دهیم.


در واقع مدیران ارشد با این روش قادر خواهند بود ، بطور دقیق مشخص نمایند که همکار جدید باید چه مسولیتی را به عهده گیرد و چه نتایجی را بدست آورد.


این امر سبب خواهد شد تا هم شرکت و هم متقاضی کار از سر در گمی نجات یابند.

این روش تعامل BSC با HR است.

ذیلا دستور العمل مربوطه آمده است:

چگونه يك کارت  امتيازی تهيه نماييم


1.   ماموریت . در يك عبارت كوتاه و مختصر متشكل از یک تا پنج جمله دلیل وجودی شغل  را مشخص نماييد. براي مثال، ماموریت   بخش خدمات مشتريان  پاسخ به سوالات مشتري و رسيدگي به شكايات آنها در نهايت ادب و احترام است.


2.   نتايج. بين سه تا هشت  نتيجه عيني و ويژه وجود دارد كه يك فرد بايد به منظور كسب عملكرد عالي در اختيار داشته باشد. براي مثال، « افزایش رضايت مشتري براساس ارزيابي 10 امتيازي از 7.1  به 9.0 تا 31 دسامبر.»


3.   شایستگیها  . شماري از شایستگی هاي محوري را شناسايي نماييد كه براي توصيف رفتارهاي افراد  جهت کسب نتایج  مناسب مي‌دانيد . سپس، پنج تا هشت شایستگی  فرهنگي را معين نماييد كه به توصیف فرهنگ شما می پردازند و آنها را در کارت هاي امتيازی بگنجايند. براي مثال، «قابليت‌هايي چون كارآمدي، صداقت، معيارهاي عالي و تفكر خلاق و موثر براي سرويس دهي به مشتري».


4.   اطمینان از هماهنگي و ارتباط. به ارزيابي ميزان اهميت کارت  امتيازی  خود از طريق مقايسه آن با برنامه كاري و کارت هاي امتيازی افرادي بپردازيد كه از منظر وظایفشان  با يكديگر ارتباط خواهند داشت. اطمينان حاصل نماييد كه هماهنگي و سازگاري كامل وجود دارد. سپس کارت  امتيازی را در اختيار گروه‌هاي ذيربط،چون همكاران و همتایان  بگذارید.

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.