ضرب المثلی انگلیسی

قبرستان پر از مدیرانی است که فکر می کنند

اگر یک روزی سر کار نروند، شرکت آنها تعطیل می شود.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.