استعفاء یا اخراج

گاهی وقتها توضیح بدیهی ترین واژه ها خنده دار و کسل کننده است!

مثلا لازم است توضیح بدهم که بین استعفا و اخراج تفاوت وجود دارد.

استعفا کنار رفتن از یک مسئولیت است و لزوما به معنی خروج از یک سازمان نیست. هرچند که بعضی وقتها فرد مستعفی ترجیح می دهد همکاری خود را با سازمانش کاملا قطع نماید.

ضمن اینکه معمولا استعفا به میل پرسنل انجام می شود .مثلا دوست و همکاری که از او در پست قبلی نوشتم ، استعفاء از سمتش و به میل خود داده  و هم کاری خود را با سازمانش قطع ننموده است. 

 

اما در اخراج و عزل کارفرماست که پرسنل خود را بلاسمت می نماید. در این موارد پرسنل اخراج شده و معزول رابطه کاریش با سازمان قطع می گردد.

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.