پاک کردن صورت مسئله

در خبرها آمده است که آقای هدایتی صاحب باشگاه استیل آذین این باشگاه

را منحل کرده اند.

از جنبه فوتبالی قضیه من اطلاعی ندارم که اینکار شدنی است یا نه؟!

اما از جنبه مدیریتی بنظر می رسد، اینکار فقط پاک کردن صورت مسئله است!

شاید ظاهر موضوع بخشیدن عطای فوتبال به لقایش باشد!

اما از جنبه مدیریتی موضوع قابل تامل است.

من قبلا تحت عنوان مصائب آقای هدایتی  در مورد پیچیدگیهای مدیریتی

پیش روی ایشان نوشته ام.

بنظرم بیش از هر چیزی ، آنچه که در استیل آذین رخ داده است، آینه تمام نمای 

روش مدیریتی بکارگرفته شده است!  

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.