بدنبال راه حلهای ساده

 

جستجو راه حلهای پیچیده، همیشه راه گشا نیست.

خیلی وقتها یک ابتکار کوچک یا راه حل ساده، می تواند راه حلی مناسب باشد.

ازدحام جمعیت برای برداشتن چمدان در فرودگاهها معمولا صحنه های نامناسبی

 را بوجود می آورد و حتی می تواند صدمات فیزیکی را ایجاد کند.

در یکی از فرودگاههای خارجی اخیرا دیدم که یک راه حل کم خرج و ساده ، چقدر نتیجه موثری را به ارمغان آورده است. 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.