شخصیت کار بزرگ داشته باشیم!

من عبارتی دارم که بارها در مورد یک گروه بزرگ سرمایه گذاری بکار برده ام.

هرچند که علاقه وافر دارم که این جمله من به خطا برود و توصیفی از این مجموعه نباشد، اما در روزهای اخیر که فرصت تجدید دیدار با دوستان و همکاران سالهای قبلم بدست آمده است.بنظر می رسد این جمله مصداق اوضاع آنجاست!

من معتقدم که این گروه شخصیت کار بزرگ انجام دادن را ندارد!

 

چرا که اگر در بین تعداد کثیر شرکتهای این گروه بگردیم، خبری از یک اتفاق بزرگ یا کار جدید نیست و در برخی موارد هم کارها حسابی گره خورده است!

 

به هر حال، خوب است که فعالین کسب و کارها قادر باشند اقدام به کارهای بزرگ کنند و بتوانند برای اقتصاد ملی نتایجمناسبی را به ارمغان بیاورند. نه اینکه منابع را اتلاف کنند!

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.