هوش مصنوعی

هوش مصنوعی به سرعت در دنیای ICT  سهم بیشتری را به خود اختصاص می دهد.

هر چند که همچنان کاربردهای نظامی آن بر سایر وجوه آن غالب است، اما صنایع به دنبال آن هستند

که مصادیق عملی و کاربردی آنرا در زندگی بشری بازتعریف کنند.


عکسهای زیر معرفی سیستمی است که تنها از طریق تمرکز فرد بر روی حروفی که بر مونیتور نمایش

داده می شود، امکان تابپ را برای فرد ایجاد می نماید. در واقع از این طریق می توان امکان انتقال منظور

افرادی که فلج کامل شده اند و قدرت تکلم و تحرک ندارند را فراهم آورد.


این سیستم در نمایشگاه CEBIT امسال به نمایش گذاشته شده بود.

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.