سلسله مراتب

 

 

1-  واژه ها بار معنایی خاص خود را دارند. لیکن گاهی ما با واژه ها بازی می کنیم و آنها را بهانه می کنیم. مثلا با بروکراسی مخالفت می کنیم بدون آنکه توجه کنیم بروکراسی حداکثری مزاحم و نامناسب است! و آنقدر اوضاع رها می شود که بروکراسی زدایی افراطی می شود که جایش را به شلختگی می دهد!


2- خیلی وقتها برای سرپوش گذاشتن بر تمایلاتمان واژه ها را سرقت می کنیم. مثلا  برای اینکه تصمیمی را که گرفته ایم ، موجه جلوه دهیم به هزار واژه مدیریتی و ضابطه و استدلال تکیه می نیم. بدون اینکه صریحا بگوییم این تصمیم مدیریتی ماست.


3- سلسله مراتب یکی از این واژه هاست که دائما توسط ما در سازمانهایمان به بازی گرفته می شوند! و پوشش مناسبی برای مخفی نگه داشتن تمایلات ما می باشند. به زیردستانمان فشار می آوریم تا سلسله مراتب را رعایت کنند و تلاش آنها را نیز برای بیان شایستگیهایشان با همین سلسله مراتب سرکوب می کنیم.


4- رعایت سلسله مراتب در کنار شایسته سالاری در سازمانها معجزه می کند. اما ما فقط رعایت سلسله مراتب را دوست داریم و شایسته سالاری را روی کاغذ و برای دکور می پسندیم.


5- رعایت سلسله مراتب و سینه چاک دادن برای استقرار دقیق آن، فقط یک پیام دارد و آن اینکه می ترسیم از انتقال اطلاعات به مقام مافوقمان! در حالیکه آنانکه در بساط خود درایتی و توانی دارند، هرگز از انتشار اطلاعات نمی ترسند.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.