کنترل مصرف انرژی

باید روزانه میزان مصرف انرژیمان را کنترل کنیم تا بتوانیم از فرصتهایمان بهتر بهره ببریم.

دامنه این دقت به  تحقق اهداف شخصی و سازمانیمان هم تسری می یابد.

 

انرژی از ضروریات حیات است.روزانه ما با خود می اندیشیم که انرژیمان را برای رسیدن به خواسته هایمان چگونه بکار بگیریم.

 

 

انرژی همان وسیله ای است که می تواند ما را به اهدافمان نزدیک کند.

 

 

 

البته رسیدن به اهداف تمرکز نیز نیاز دارد!

 

 

تصاویر از: Ben Heine 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.