رهبر زندگی خودتان باشید

نوشتن در اینجا حقیقتا سخت شده است.

بسیاری وقتها باید جوانب امر سنجیده شود تا شاید نوشته ای تفسیر به رای نشود.

جنبه ای دیگر از این سختی ناشی از خستگی روزانه و حجم کاری زیاد است که رمق و محال نوشتن را از من گرفته است.

عکس زیر را در وبگردی آخر شب یافتم و بد ندیدم که اینجا هم ارائه شود ، جمله مربوط به آن نیز هم در ادامه آمده است:

 

Become a leader in your life

Be the change you want to see in the world

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.