گردش اطلاعات بین همکلاسیهای قدیم و فعالین بازار سرمایه امروزی

چند روز قبل دوستان دوران دانشگاه همت کردند و گروهی از همکلاسیها را دور هم جمع کردند، وجه مشترک حاضرین جلسه ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با بازار سرمایه بود.

 

ایده و موضوع مورد بحث استفاده بکارگیری پتانسیل و استفاده از هم افزایی ناشی از تخصص، تجربه و اشراف جمع به بازار سرمایه کشور در جهت خلق ثروت و ایجاد فرصتهای کارآفرینی بود

 

امروز مشغول تورق شماره 113 گزیده مدیریت بودم که به مقاله ای تحت عنوان " قدرت شبکه های دانش آموختگان " برخورد کردم. که هم با جلسه فوق مرتبط بود و هم این تصادف برایم خوشایند است!

 

این  مطالعه پژوهشی بر داده های تصمیم گیریهای مدیران پرتفو شرکتهای سرمایه گذاری طی سالهای 1990 تا 2006 در آمریکا است.

 

در این تحقیق بازده سرمایه گذاری مدیران در شرکتهای مرتبط ( شرکتهایی که حداقل یکی از مدیران ارشد آن با سرمایه گذار مربوطه هم دانشگاهی بوده اند) با بازده سرمایه گذاری آنها در شرکتهای نامرتبط ( بدون وجود هیچ را بطه دانشگاهی میان مدیران ارشد و سرمایه گذار) مقایسه شده است. 

 

نتایج نشان داده است مدیران پرتفو صندوقهای سرمایه گذاری، تمرکز بیشتری بر سرمایه گذاریهایی داشتند که با آنها را بطه تحصیلی داشته اند و میزان بازده عملکرد مدیران نیز ، هم در شرکتهای مرتبط  به شکل محسوسی بهتر از شرکتهای نامرتبط بوده است:

بیش از 7.8 درصد در سال. 

   

 در بخشی دیگر از این مقاله آمده است:

 

علت عمق و دوام شبکه های دانش آموختگان اینست که مدیران صندوقهای سرمایه گذاری و تحلیلگران، اطلاعات دقیقی را یا اتفاقی یا عمدی جمع آوری کرده و در اختیار همکلاسی هایشان قرار می دهند.

 

احتمال اینکه آنها یکدیگر را ملاقات کرده یا علایق مشترکی داشته باشند بیش تر است. مفهوم عضویت در باشگاهی به خصوص یا شرکت در برنامه درسی مشخص را می دانند، ممکن است افرادی را که پیش تر استخدامشان کرده اند بشناسند و مواردی از این دست.

این باعث می شود آنها بهتر بتوانند قابلیت مدیران به عنوان رهبر و مالکین کسب و کارها را ارزیابی کنند.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.