ستایش اقدامات موثر

در عرصه مدیریت، اقدامات موثر از سوی ذینفعان مورد تحسین قرار می گیرد.

 

دیشب و امروز صبح، بارش برف بقدری بود که می توانست تهران را به عنوان شهری که آمادگی پذیرش این حجم از برف را ندارد، دچار مشکلات جدی نماید. اما کوشش مدیران و عوامل مرتبط با شهرداری تهران سبب گردید که بخشهای عمده و اصلی شهر با مشکل حادی مواجه نشوند.

 

حدود یکماه پیش در شهر پاریس من شاهد بارش همین حجم برف بودم و الان که شرایط آنجا را با تهران مقایسه می کنم به جرات قائل بر این هستم که تهران دارای شرایط به مراتب بهتری نسبت به رفتار مدیریت شهری پاریسیها می باشد.

 

قطعا این شرایطی که تهران امروز دارد ماحصل برنامه ها و بینش مدیریتی حاکم برآنست. کاری که مورد تحسین همه ذینفعان نیز خواهد بود!

 

اینجاست که باید بگوییم:

 

هرخدمتی که کردم ، بی مزد بود و منت

یارب مباد کس را  مخدوم بی عنایت!

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.