خارح رفته ها مدیران بهتری می شوند

مجله گزیده مدیریت در شماره 112 خود که ترجمه شماره سپتامبر 2010 هاروارد بیزینس ریویو است ، مقاله کوتاهی دارد تحت این عنوان که:

خارح رفته ها مدیران بهتری می شوند

 

این مقاله نتیجه یک کار پژوهشی مطالعاتی است که فرض عنوان مقاله را تایید می کند.

بنطر من این مطالعه در واقع همان چیزی را که در فرهنگ ما هم مورد تایید است یعنی

 بسیار سفر باید تا پخته شود ، خامی

  را تایید می نماید.

بی شک مدیران و شرکتهایی که دائما در تماس با همکاران و فضای کسب و کار خود خارح از مرزهای ایران می باشند،

قادرند درک بهتری از شرایط موجود خود باشند.

هر چند که گاهی این اقدام همراه با هزینه های جدی نیز هست

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.