امنیت شغلی

پس از مذاکرات مفصلی که با مدیران کارخانه ای از ایتالیا داشتم،آرام آرام در فضایی غیر رسمی از یکی از مدیرانشان پرسیدم، شما فرایند اخراج و جذب پرسنلتان چگونه است؟

در پاسخ گفت ما از بدو تاسیس تا کنون هیچ فردی را اخراج نکرده ایم؟

با تعجب پرسیدم، شما الان حدود 250 نفر پرسنل دارید، چطور کسی را تاکنون اخراج نکرده اید؟!

جواب داد ، چون قوانین بسیار سخت گیرانه هست. ما فقط کسانی را که خودشان می خواهند ، از ما جدا شوند، طی این سالها از دست داده ایم. ما بقی حفظ شده اند.

می پرسم، اگر کسی خوب کار نکرد چه؟!

می گوید، فرایند جذب ما خیلی سخت است. اگر فردی قرار باشد به جمع ما بپیوندد، باید آزمونهای زیادی را پشت سر بگذارد. این سبب می شود ما پس از جذب پشیمان نشویم.

اگر هم در کارش اشتباه کرد، نامه های توبیخ جدی به او می دهیم و از او می خواهیم که در رفتارش تجدید نظر کند.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.