عدم کارکرد نسخه های تجویزی اقتصادی

دو موضوع نامناسب بودن خرید و فروشهای کوتاه مدت یا نوسانگیری در بازار سهام و عدم کارکرد نسخه های تجویزی غربی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه ، هر دو در این پست دکتر ماهاتیر محمد آمده است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.