شعار سازمان یا MOTTO

شعار سازمانی یا موتو جملات شعرگونه یا شعاری است که شرکتها بر می گزیند تا به مخاطبین خود ماموریتها و تعهداتشان را القا کنند .

در ایران یکی از موتوهای معروف مربوط به صا ایران است  : هر روز بهتر از دیروز!  

موتوهای متداول دیگری هم داریم مثل صنایع غذایی بهروز : دوست من سلام!

در جریان انتخاب موتو شرکتمان، خیلی به دنبال منبعی می گشتم که تعداد کثیری موتو برای گرفتن ایده در اختیار گذارد. اما متاسفانه چیزی یافت نشد.

برآن شده ام که موتوهایی را که می یابم تحت سر فصل MOTTO  به مرور در اینجا بیاورم.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سید علیرضا عظیمی پور می باشد.